Müügi- ja renditingimused

(Renditingimused lehe lõpus–>)

Müügitingimused #1 20.12.2021

Veebipoe www.hiigelmullid.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Nutisahver OÜ (registrikood 12970077), asukohaga Selleri 13/3, Laagri, Saue vald, Harjumaa.

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kõik hinnad on esitatud eurodes.
 2. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui ei ole näidatud teisiti.
 3. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
 4. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale hiljemalt tellimuse vormistamisel.
 5. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

2. Tellimuse vormistamine

 1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise või kättesaamise viis.
 3. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
 4. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
 5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.


3. Kauba eest tasumine

 1. E-poe tellimuse eest on võimalik maksta arve alusel, pangalinkidega, deebet või krediitkaardiga, Apple Pay või Google Pay vahendusel..
 2. Valides välja soovitud tooted ning vormistades tellimuse, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus.
 3. Kui tasumine toimus arve alusel, paneme paki saadetud tellimuse/arve tasumise järgselt 24h jooksul teele.


4. Kohaletoimetamine ja tarnepartnerid

 1. Kaupu saadetakse vaid Eestisse, erikokkuleppel ka piiriüleselt.
 2. Tarnepartneriteks on Omniva, Itella Smartpost, DPD samuti muud kullerteenust pakkuvad ettevõtted.
 3. Eelistatud tarneviisiks on paki saatmine pakiautomaati või pakile ise järeletulemine Laagrisse, Selleri 13/3.
 4. Kauba saatmiskulud kannab ostja, kui müüja pole märkinug teisiti ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 5. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.
 6. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.


5. Taganemisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 365 päeva jooksul.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. 365-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
 4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus vabas vormis e-postile hiigelmullid@gmail.com hiljemalt 365 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 6. Müüja võib loobuda soovist kaupa tagasi saada. 
 7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
 8. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 9. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 10. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 11. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 12. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.


6. Pretensiooni esitamise õigus

 1. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
 2. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.
 3. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
 4. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile hiigelmullid@gmail.com või helistada telefonil: 566 433 94.
 5. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale, välja arvatud, kui see on kaetud aastase lisakindlustuskaitse tingimustaga.
 6. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba.
 7. Kui kaupa ei ole võimalik või mõistlik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 8. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.


7. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
 2. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 3. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 5. Privaatsusreeglid (käesolevate ostutingimuste lisa) on lahti kirjutatud Privaatsuspoliitikas.

8. Vaidluste lahendamine

 1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile hiigelmullid@gmail.com või helistada telefonil:566 433 94.
 2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
 3. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada http://www.komisjon.ee/.
 4. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
 5. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 6. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Renditingimused #1 (18.12.2021)


1.      MÕISTED

 1. Rendileandja – Nutisahver OÜ;
 2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
 3. Rendiperiood – ajaperiood Rendileandja poolt Rentnikule Vara väljastamisest kuni Vara nõuetekohase tagastamiseni Rentniku poolt;
 4. Rendipäev – Rendiperioodi pikkus kalendripäevades;
 5. Pool – Rendileandja või Rentnik;
 6. Leping – Poolte vaheline kokkulepe lähtuda Vara rentimisel käesolevatest Renditingimustest
 7. Vara – Lepingu alusel renditav vahend, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud müügiarves;


2.      RENTNIKU KINNITUSED

 1. Lepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik, et Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud järgnevast: renditava Vara omadused, rendihind, tehniline seisund, Vara kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Vara kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;


3.      LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG

 1. Leping loetakse sõlmituks arvates konkreetse Varaga seonduva müügiarve tasumisest, tasumiskohustuse saabumisest või Vara üleandmisest.
 2. Rendisuhe algab Rendiperioodi algusega.
 3. Esimeseks Rendipäevaks on Vara Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi viimaseks päevaks on Vara nõuetekohase tagastamise päev.
 4. Rendiperioodi pikkuseks on Rendileandja e-poes (www.hiigelmullid.ee) Vara kirjelduse juures märgitud periood.


4.      VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

 1. Vara antakse Rentniku kasutusse üle Rendileandja asukohas või kulleri/posti teel. Rentnik võib Vara tagastada vabalt valitud päeval, kuid hiljemalt Rendiperioodi lõpuks.
 2. Vara vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Vara hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Varaga.
 3. Vara peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Vara sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Vara tuleb tagastada puhtana. Varaga kaasa tulnud kulumaterjali (nt suhkur, mullivedelik) ei pea tagastama, küll aga tühjad pakendid.
 4. Kui Rendileandja tuvastab Vara tagastamisel või selle järgselt Vara kadumise, Vara kasutuskõlbmatuks muutumise või Vara väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Vara vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab Vara uushanke hinnale (hind on reeglina näidatud Vara kuulutuse juures Rendileandja e-poes (www.hiigelmullid.ee) või võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
 5. Vara loetakse kaotsiläinuks, kui Vara ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
 6. Kui Rentnik ei tagasta Vara Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus küsida rentnikult täiendavat Renditasu iga viivitatud päeva eest.


5.      RENDITASU

 1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Vara Rentnikule üle pärast Renditasu laekumist.
 2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel.
 3. Rendileandja võib küsida Rentnikult täielikku või osalist ettemaksu Vara broneerimisel tulevikus toimuvaks sündmuseks. Broneeringust loobumisel Rendileandjast mittesõltuval põhjusel on Rendileandjal õigus ettemakstud renditasu tagastamata jätta, kuid mitte suuremas määras kui 10% Vara Rendihinnast.


6.      POOLTE KOHUSTUSED

 1. Rentnik on kohustatud:
  1. kasutama renditud Vara heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Vara kasutusotstarbega;
  2. järgima Vara kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
  3. teatama Rendileandjale Vara mistahes kahjustumisest ja kadumisest;
  4. tagastama Rendiperioodi lõppedes Vara Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras;
 2. Rendileandja on kohustatud:
  1. andma Vara Rentnikule üle ning tagama Vara vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele;


7.      VASTUTUS

 • Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
  • Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Vara kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Vara normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
  • Vara kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Vara uushanke hind, kahjustumise korral aga Vara kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.
  •  Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Vara kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
  • Rendileandja vastutus Vara katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Vara väljavahetamise, selle võimatusel aga Vara remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Vara Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Vara funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest.
  • Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Vara üleandmisest Rentnikule.

8.      LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

 1. Leping lõpeb Vara tagastamisel ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.

9.      MUUD TINGIMUSED

 1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud e-posti või suhtlusakna vahendusel
 2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
 3. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.