Alates 30 € tellimustest tasuta transport!

Töötame 7 päeva nädalas.

Pakkide kättesaamine kohapealt 24/7.

Alates 30 € tellimustest tasuta transport!

Töötame 7 päeva nädalas.

Pakkide kättesaamine kohapealt 24/7.

Veebipoe www.hiigelmullid.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Nutisahver (registrikood 12970077), asukohaga Kadaka tee 3a, 10621, Mustamäe, Tallinn

MÜÜGITINGIMUSED #1503 15.03.2022

(NB! Renditingimused leiad allpool)

1. MÕISTED
1. Veebipood – ee aadressil asuv Müüja poolt hallatav kauplemiskeskkond
2. Müüja – Nutisahver OÜ
3. Ostja– isik, kes sooritab Müüjalt ostu
4. Pool – Ostja või Müüja
5. Leping– Poolte vaheline kokkulepe lähtuda Toodete ostmisel käesolevatest müügilepingu tingimustest
6. Toode – Lepingu alusel ostetav kaup, seade, teenus või muu vara, mille loetelu on fikseeritud tehingu eest esitataval arvel

2. MÜÜGILEPINGU KEHTIVUS, KAUBA- JA HINNAINFO
1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest Toodete ostmisel. Veebipoes müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete juurde. Kõik hinnad on esitatud eurodes.2. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.
3. Teave Toote kohta on esitatud Veebipoes vahetult Toote juures.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE
1. Toote tellimiseks tuleb lisada soovitud Tooted ostukorvi.
2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv Toodete kohaletoimetamise viis.
3. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
4. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole või arvega tasumisel arve väljastamise kuupäevast.
5. Kui ostetud Toodet ei ole võimalik tarnida seoses Toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. KAUBA EEST TASUMINE
1. Veebipoe tellimuse eest on võimalik maksta arve alusel, pangalinkidega, Google-ning Apple Payga, Paypaliga, deebet- ja krediitkaardiga.
2. Valides välja soovitud Tooted ning vormistades tellimuse, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus/arve.
3. Kui tasumine toimus arve alusel, paneme Tooted saadetud tellimuse/arve tasumise järgselt hiljemalt 24h jooksul teele.

5. KOHALETOIMETAMINE JA TARNEPARTNERID
1. Tooteid saadetakse Eestisse, erikokkuleppel ka piiriüleselt.
2. Tarnepartneriteks on Omniva, Itella Smartpost, DPD, Venipak ning samuti teised logistika ja kullerteenust pakkuvad lepingulised ettevõtted.
3. Eelistatud tarneviisiks on Toote saatmine pakiautomaati või pakile ise järeletulemine Müüja kauplemiskohta.
4. Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
5. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti hiljemalt 2-4 tööpäeva jooksul alates Müügilepingu jõustumisest
6. Erandlikel juhtumitel on õigus Toode kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.

6. TAGANEMISÕIGUS, TAGASTAMINE
1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 365 päeva jooksul ja Toode tagastada.
2. Taganemisõigus kohaldub ka juriidilisele isikule.
3. 365-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud Toote testimiseks füüsilises poes. Kui Toodet on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt Toote väärtuse vähenemisele.
4. Toote tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus e-posti aadressile hiigelmullid@gmail.com hiljemalt 365 päeva jooksul Toote kättesaamisest.
5. Toote tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
6. Toode tuleb tagastada aadressile Kadaka tee 3a, 10621, Mustamäe, Tallinn või Mustika keskuse DPD pakiautomaati (Saaja: Nutisahver OÜ, tel: +37256643394).
7. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva Toote tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
8. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi Toode, kui Toote hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

7. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
1. Veebipood vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale.
2. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile hiigelmullid@gmail.comvõi helistada telefonil: 566 433 94.
3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist Ostjale.
4. Kui Veebipoest ostetud Tootel on puudused (nt mullipulkade purunemine, mullikontsentraati riknemine), mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8. OTSETURUSTUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
1. Veebipood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning Toodete Ostjale saatmiseks.
2. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et Toodet kohale toimetada.
3. Veebipood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades Veebipoes e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
4. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Veebipoele teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
5. Privaatsusreeglid (käesolevate Müügitingimuste lisa) on lahti kirjutatud Privaatsuspoliitikas

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
1. Kui Ostjal on Veebipoe või ostetud Toodete osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile hiigelmullid@gmail.com või helistada telefonil 566 433 94.
2. Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada http://www.komisjon.ee/.
3. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
4. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
5. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

RENDITINGIMUSED #2503 (15.03.2022)

1. MÕISTED
1. Rendileandja – Nutisahver OÜ;
2. Rentnik– isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
3. Rendiperiood – ajaperiood Rendileandja poolt Rentnikule Vara väljastamisest kuni Vara nõuetekohase tagastamiseni Rentniku poolt;
4. Rendipäev– Rendiperioodi pikkus kalendripäevades;
5. Pool – Rendileandja või Rentnik või mõlemad;
6. Leping– Poolte vaheline kokkulepe lähtuda Vara rentimisel käesolevatest Renditingimustest
7. Vara – Lepingu alusel renditav vahend, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud müügiarves;

2. RENTNIKU KINNITUSED
1. Lepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik, et Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud järgnevast: renditava Vara omadused, rendihind, tehniline seisund, Vara kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Vara kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG
1. Leping loetakse sõlmituks arvates konkreetse, renditava Varaga seonduva müügiarve tasumisest, tasumiskohustuse saabumisest või Vara üleandmisest sõltuvalt, mis saabub varem.
2. Rendisuhe algab Rendiperioodi algusega.
3. Esimeseks Rendipäevaks on Vara Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Vara nõuetekohase tagastamise päev.
4. Rendiperioodi pikkuseks on Rentniku e-poes (hiigelmullid.ee) Vara kirjelduse juures märgitud periood.

4. VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
1. Vara antakse Rentniku kasutusse üle Rendileandja asukohas või kulleri/posti teel.
2. Rentnik võib Vara tagastada vabalt valitud päeval, kuid hiljemalt Rendiperioodi lõpuks.
3. Vara vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Vara hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Varaga.
4. Vara peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Vara sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Vara tuleb tagastada puhtana. Varaga kaasa tulnud kulumaterjali (nt suhkur, mullivedelik) ei pea tagastama, küll aga tühjad pakendid.
5. Kui Rendileandja tuvastab Vara tagastamisel või selle järgselt Vara kasutuskõlbmatuks muutumise või Vara väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Vara vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Vara uushanke hinnale või võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
6. Vara loetakse kaotsiläinuks, kui Vara ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
7. Kui Rentnik ei tagasta Vara Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus küsida rentnikult täiendavat Renditasu iga viivitatud päeva eest.

5. RENDITASU
1. Renditasu suurus on fikseeritud Rendileandja e-poes hiigelmullid.ee Vara juures.
2. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Vara Rentnikule üle pärast Renditasu laekumist või vastavalt Poolte kokkuleppele.
3. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel.

6. POOLTE KOHUSTUSED
1. Rentnik on kohustatud:
1. kasutama renditud Vara heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Vara kasutusotstarbega;
2. järgima Vara kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
3. teatama Rendileandjale Vara mistahes kahjustumisest;
4. tagastama Rendiperioodi lõppedes Vara Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras;
2. Rendileandja on kohustatud:
1. andma Vara Rentnikule üle ning tagama Vara vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele;

7. VASTUTUS
1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud otsese kahju eest, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Vara kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Vara rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Vara normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
3. Vara kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Vara uushanke hind, kahjustumise korral aga Vara kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.
4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Vara kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
5. Rendileandja vastutus Vara katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Vara väljavahetamise, selle võimatusel aga Vara remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Vara Rendileandjale tagastamisest.
6. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Vara funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest.
7. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Vara üleandmisest Rentnikule.

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
1. Leping lõpeb Vara tagastamisel ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.
1. MUUD TINGIMUSED
2. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud e-posti või kirjaliku vestlusakna vahendusel
3. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
4. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
5. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

 

0
  0
  Sinu ostukorv
  Sinu ostukorv on tühiTagasi poodi
   Calculate Shipping
   Apply Coupon